Voorkomen

van

laaggeletterdheid!

Voorkomen van laaggeletterdheid

De Bibliotheek is een essentiële partner bij het stimuleren van het lezen en het vergroten van het leesplezier. Wij doen dit op grond van de wettelijke bibliotheektaken en vanuit verschillende programma’s. Nieuw dit jaar zijn de Gezinsaanpak, Boekjes&Babbels en het Leesoffensief.


Gezinsaanpak

Om zowel intern als extern inzichtelijk te krijgen welke producten voor welke doelgroep de Bibliotheek Achterhoekse Poort in huis heeft ter bevordering van de vaardigheden op (digi)taal gebied, is er een stroomdiagram opgesteld.


Bij 0 – 4 jaar

Het begint met lezen. Samen een boekje lezen, plaatjes aanwijzen en verhaaltjes vertellen, versterkt de band met je baby. En kinderen die als baby al zijn voorgelezen, zijn later beter in taal. Je kan dus niet vroeg genoeg beginnen met voorlezen. Het landelijke project BoekStart stimuleert dit. De Bibliotheek speelt hierbij een centrale rol. In 2021 werden er met de speciale waardebon 175 BoekStartkoffertjes opgehaald in de bibliotheek. De speurtocht die de Bibliotheek op 19 juni 2021 organiseerde tijdens de landelijke BoekStartdag, was goed bezocht.

Bij 0 – 4 jaar

De Boekenpret koffie-uurtjes en het Mama Café, waarbij (groot)ouders met hun (klein)kinderen van 0 tot 4 jaar elkaar ontmoetten, vonden in 2021 9 keer online plaats. Sinds 6 oktober 2021 hebben deze maandelijkse bijeenkomsten plaatsgemaakt voor wekelijkse onder de naam Boekjes&Babbels. Deze waren 9 keer in Aalten en 8 keer in Ulft en Varsseveld. In totaal kwamen er 177 deelnemers naar deze bijeenkomsten.


Voorlezen

Ook in 2021 verscheen er regelmatig een Digitale Voorleestas op de website. Tijdens de Nationale Voorleesdagen deelde de Bibliotheek 188 gevulde tasjes uit om ouders te stimuleren (meer) voor te lezen.

Bij 0 – 4 jaar

Met de VoorleesExpress, die met een extra subsidie van de gemeente Aalten tot stand is gekomen, zorgden vrijwilligers ervoor dat 72 kinderen met een taalachterstand extra aandacht kregen.


dBoS

Met de Bibliotheek op School slaan onderwijs, bibliotheek en gemeente de handen ineen en komt er dagelijks aandacht voor leesplezier en mediawijsheid op school én thuis. In 2021 hebben zich weer 3 nieuwe scholen aangesloten!

2020 2021
dBoS scholen 18 21
dBoS leerlingen 2669 2855
dBoS uitleningen 31176 24713


Bij 4-12 jaar

De Nationale Voorleeswedstrijd kent in de Achterhoek een mooie traditie. Ook in 2021 wilde de Bibliotheek die voortzetten met een digitale variant van de voorrondes. Op deze manier kregen de kinderen toch de kans om, binnen de coronamaatregelen, mee te doen. De livestreams waarin de kandidaten hun stukje voorlazen en waarin uiteindelijk ook de bekendmaking van de winnaars plaatsvond, werden uiteindelijk 1091 keer bekeken.

Tijdens deze zomervakantie konden kinderen in de bibliotheek een tasje komen vullen met spullen waarmee ze lekker konden Vakantielezen. In totaal werden er 1274 tasjes uitgedeeld. Het doel is kinderen te stimuleren om ook in de vakantie te blijven lezen. Alleen als kinderen in de zomer blijven lezen, behouden ze hun leesniveau of gaan ze zelfs vooruit.

Met bovenstaand filmpje konden de kinderen ook nog wat inspiratie opdoen. Tijdens de Kinderboekenweek, kon de Bibliotheek gelukkig kinderen uitnodigen voor drie voorstellingen van PEERtoftheater.

Hierbij waren 151 mensen aanwezig. Ook waren er 27 schrijversbezoeken op school met een totaal van 531 deelnemers en werd de Kinderboekenweek afgesloten met een tentoonstelling van werk dat leerlingen uit groep 7 en 8 hadden gemaakt rondom het thema Worden wat je wil. Worden wat je wil

Ook in 2021 bood de voorleeshond een luisterend oor aan kinderen die wilden oefenen met lezen. In totaal kwamen er 24 kinderen naar de tweewekelijkse voorleessessies in de bibliotheek. In de Bibliotheek Dinxperlo, Gendringen en Terborg konden kinderen en hun (groot)ouders wekelijks terecht voor een gezellig voorlees(half)uurtje.

Tijdens de lessen in de streektaal van het project Wiesneus komen kinderen in de leeftijdsgroep van 8 tot 10 jaar weer in contact met dialect. In 2021 zijn er 29 lessen georganiseerd, waar 515 kinderen aan deelnamen.


Bij 12-18 jaar

Nieuw dit jaar was het Leesoffensief, een inspiratie- en doe programma met als doel de leesvaardigheid en het leesplezier onder jongeren te bevorderen. Leerlingen op het Schaersvoorde Slingelaan deden 9 weken mee aan een programma waarbij ze driemaal per week uit een boek lazen en opdrachten maakten die daarbij aansloten. Ter afsluiting maakten ze een vlog over het boek. In totaal deden 155 leerlingen en 9 docenten aan dit programma mee.


Passend Lezen

De Bibliotheek gunt het iedereen om van een boek te genieten, ook mensen die niet of minder goed zien of dyslectisch zijn. Met Passend Lezen kunnen Bibliotheekleden met een leesbeperking via streaming op de computer gesproken boeken uit de collectie van Bibliotheekservice Passend Lezen beluisteren.


MLP

De Bibliotheek heeft speciaal voor kinderen die lezen moeilijk vinden, een ruimte ingericht: het Makkelijk Lezen Plein. Het MLP is een duidelijk herkenbare plek waar de materialen voor kinderen van 8 tot 12 jaar met leesproblemen op een prettige manier gepresenteerd worden. Het Makkelijk Lezen Plein maakt lezen weer leuk!


Boek aan Huis

De Bibliotheek wil graag dat iedereen kan blijven lezen. Voor mensen die vanwege (tijdelijke) beperkte mobiliteit, handicap of ziekte niet zelf naar de bibliotheek kunnen komen, kan dit lastig zijn. Daarom is er de service Boek aan Huis. Een vrijwilliger gaat dan regelmatig boeken en andere bibliotheekmaterialen bij iemand thuis langsbrengen en ophalen.

Terug naar startpagina

Vorig artikel

Het bevorderen van digitale inclusie

Volgend artikel