Een robuuste

bibliotheekorganisatie

Een robuuste bibliotheekorganisatie

Een robuuste bibliotheekorganisatie is een organisatie die staat als een huis, een breed draagvlak geniet en een actieve rol vervult in de verschillende wijken en dorpen. Van belang is een breed aanbod te kunnen blijven bieden aan de verschillende doelgroepen. Om dit aanbod beter voor het voetlicht te brengen, is de website in een nieuw jasje gestoken. En dat de bibliotheekorganisatie stevig staat, bleek wel uit het kwaliteitscertificaat dat de Bibliotheek op 15 november 2021 van het CBT ontving!


Cijfers (uitleningen, bezoeken, leden)

De Bibliotheek was tot 19 mei 2021 gesloten. Gelukkig konden bezoekers wel boeken blijven lenen via de AfhaalBieb en ontvingen de zes vestigingen van de Bibliotheek Achterhoekse Poort ondanks de lockdown toch nog in totaal 80.000 bezoekers.

2020 2021
Leden 12.615 11.782
Uitleningen 339.507 276.019
Reserveringen 30.931 40.403
Actuele collectie omvang 87.281 88.128


Collectie

Onze collectie, de basis van het bibliotheekwerk, blijft steeds veranderen en vernieuwen. De collectievorming wordt gedaan op basis van collectieprofielen die jaarlijks worden bijgesteld.


Online Bibliotheek

Een robuuste bibliotheekorganisatie betreft niet alleen de fysieke bibliotheek maar ook de online bibliotheek. Tijdens corona heeft het gebruik van de online Bibliotheek een enorme vlucht genomen.

2020 2021
Geleende e-books 22.076 21.265 e-books
6.363 luisterboeken
E-book accounts (inclusief Luisterbieb) 953 1654
Aantal sessies gebruik Iguana app 27.610 41.141


Website, nieuwsbrief, social media

Op 9 december 2021 is de nieuwe website van de Bibliotheek Achterhoekse Poort live gegaan. Deze website is overzichtelijker en visueel aantrekkelijker, en daarmee toegankelijker voor bezoekers. Maandelijks gaat er een digitale nieuwsbrief de deur uit met daarin meer informatie over wat er allemaal gebeurt bij de Bibliotheek. Verder is de Bibliotheek actief op Facebook, Twitter, LinkedIn en, sinds september 2021, Instagram. Met ieder kanaal wil de Bibliotheek een andere doelgroep bedienen.

2019 2020 2021
Bezoekers website 91.335 106.072 94.556


Samenwerking

De Bibliotheek is er voor iedereen! Door de samenwerking met veel verschillende partijen te zoeken, wil de Bibliotheek zoveel mogelijk mensen bereiken en op die manier ook haar diverse aanbod onder de aandacht brengen.

Samenwerking

Afgelopen jaar had de Bibliotheek nog een bijzondere samenwerking met stichting Help Curaçao. Deze stichting zorgde ervoor dat het meubilair uit de oude Bibliotheek Aalten nog een tweede leven kreeg op scholen en bibliotheken in Curaçao!


Vrijwilligers

In 2021 hadden 114 vrijwilligers een contract bij de Bibliotheek. Om een zo breed mogelijk aanbod te kunnen verzorgen, is de Bibliotheek altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers. Zo zijn we afgelopen jaar gestart met speeddates in de bibliotheek zodat bezoekers op een laagdrempelige manier kennis konden maken met onze vrijwilligerscoördinator. In de gemeente Oude IJsselstreek zijn de taalvrijwilligers bij de start van het seizoen uitgenodigd voor een informatieve bijeenkomst in de Bibliotheek Ulft. Andere bijeenkomsten konden helaas niet georganiseerd worden vanwege corona.


Medewerkers

In 2021 had de Bibliotheek 21 medewerkers in dienst. Eind 2021 liepen er een aantal sollicitatieprocedures voor de uitbreiding van het personeelsbestand. Drie medewerkers hebben de opleiding tot digicoach gevolgd en de medewerker die voor de gemeente Aalten de databank bijhoudt, heeft een G!DS instructie gehad. Verder hebben medewerkers gebruik gemaakt van de online workshops van Goodhabitz en een workshop over de verrassingstas gevolgd. Tenslotte was er in april nog voor alle medewerkers een medewerkersbijeenkomst waarin het MTO met de vervolgstappen en het meerjarenbeleidsplan is besproken.


RvT

De Raad van Toezicht (RvT) van de Bibliotheek Achterhoekse Poort houdt toezicht op het bestuur van de Bibliotheek, conform de Governance Code Cultuur en met inachtneming van hetgeen in het directiestatuut van de Bibliotheek Achterhoekse Poort is verwoord. Jaarlijks evalueert zij haar eigen functioneren en bespreekt dat met de directeur/bestuurder.

De RvT kwam in 2021 tien keer bij elkaar en is betrokken bij het bestuurlijk overleg met de beide opdrachtgevers, de gemeenten Aalten en Oude IJsselstreek. De RvT stelt o.a. de begroting en jaarrekening vast, spreekt structureel o.a. over de voortgang van het te voeren beleid, het realiseren van doelstellingen en plannen, de gang van zaken in de organisatie en de interne en externe communicatie. Ook gedurende het jaar 2021 hadden de gevolgen van de coronapandemie voor de medewerkers van de Achterhoekse Poort de bijzondere aandacht van de RvT. In het afgelopen jaar heeft de periodieke certificering van de bibliotheek plaats gevonden. De externe certificeringorganisatie waardeert de Achterhoekse Poort met een “ruim voldoende”. De bibliotheek heeft de gerapporteerde verbeterpunten verwerkt in het werkplan 2022.

Directeur/bestuurder Hetty Wolf is wegens ziekte langdurig afwezig geweest. Zij werd vervangen door Ellen Wiegerinck. Aan het einde van het jaar is, na goed overleg met Hetty Wolf, besloten de werving van een nieuwe directeur/bestuurder in gang te zetten.

De RvT was dit jaar bij aanvang als volgt samengesteld: Wilma Mossink, Paul Grimmelikhuizen, Harry Ketelaars en Theo van Amersfoort (voorzitter). Met ingang van augustus zijn Margriet Overmeyer en Piet Litjens toegetreden tot de RvT.


Certificering

Op 15 november 2021 ontving de Bibliotheek Achterhoekse Poort het kwaliteitscertificaat van het CBCT. We zijn heel trots op dit mooie rapport, waarin woorden staan als 'grote betrokkenheid', 'maatschappelijke meerwaarde', 'enorme bevlogenheid', 'deskundigheid' en 'professionaliteit'.
Certificering

Ontmoetingsplek

De Bibliotheek is een ontmoetingsplek! En deze willen we zo toegankelijk mogelijk maken voor iedereen. Zo komt de Senioren Soos wekelijks bij elkaar voor bijvoorbeeld een potje Rummikub. Rummikub

Op donderdag 9 september was de bruisende opening van de nieuwe Bibliotheek Aalten. De burgemeester, kinderburgemeester en kinderraad in bubbelballen zorgden voor de eerste bruis bij het openen van de deur. Daarna waren er mooie woorden van kinderburgemeester Novin Mateman, wethouder Ted Kok, Rocco Ostermann, Rob Oosterom en Ellen Wiegerinck. Voorzitter van de Raad van Toezicht Theo van Amersfoort vertelde hoe we met de hulp van velen tot deze prachtige bibliotheek als eindresultaat zijn gekomen. Daar werd op geproost, met bubbels uiteraard. En natuurlijk is ook het lied Hier In De Achterhoek , een samenwerking van de Bibliotheek, de gemeente Aalten en lokale muzikanten, met de bijbehorende videoclip in première gegaan! Door middel van een poll onder bezoekers van de Bibliotheek, is bepaald, dat de regel ‘Elk dörpken hef zien eigen klinkers, zien eigen spreuken en woordenschat’ uit dit lied in 2022 op de gevel van de Bibliotheek Achterhoekse Poort komt. Na de opening was er nog twee weken lang een divers programma waarbij de bezoekers konden proeven van het uitgebreide aanbod van de Bibliotheek.

programma

Met steun van de gemeente Aalten is er op 4 oktober 2021 een pilot gestart waarbij de Bibliotheek Aalten, naast de donderdag en de zaterdag, ook geopend is op dinsdag- woensdag- en de vrijdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur. De Bibliotheek sluit daarmee beter aan bij de openingstijden van de winkels.


MJB plan

Om ons meerjarenbeleidsplan voor iedereen zo leesbaar mogelijk te maken, hebben we bij de vormgeving van het plan ook een praatplaat laten maken. Hierop is in een oogopslag duidelijk zichtbaar wat onze plannen tot en met 2024 zijn. praatplaat

Een leven lang leren

Vorig artikel

Terug naar startpagina

Volgend artikel