Het bevorderen

van digitale

inclusie

Het bevorderen van digitale inclusie

De Bibliotheek en het onderwijs investeren in digitaal burgerschap en van jongs af aan in digitale geletterdheid. De Bibliotheek helpt mensen zelfredzamer te worden door het aanbieden van cursussen en door inwoners met vragen over de (digitale) overheid te ondersteunen met informatie. In 2021 is DigiVitaler toegevoegd aan het cursusaanbod en is het Informatiepunt Digitale Overheid geopend.

Gezinsaanpak

Om zowel intern als extern inzichtelijk te krijgen welke producten voor welke doelgroep de Bibliotheek Achterhoekse Poort in huis heeft ter bevordering van de vaardigheden op (digi)taal gebied, is er een (interactief) stroomdiagram opgesteld.


Cursussen Klik&Tik, DigiSterker en DigiVitaler

Om mee te kunnen blijven doen in de maatschappij, heb je steeds meer digitale vaardigheden nodig. Dat werd tijdens de coronacrisis nog duidelijker. Voor mensen die geen ervaring hebben met computer en internet, biedt de cursus Klik&Tik uitkomst. In 2021 had deze cursus 40 deelnemers, waarvan 24 deelnemers met NT1 en 16 deelnemers met NT2. De cursus DigiSterker gaat nog een stapje verder: hier leren deelnemers omgaan met websites van de overheid. Deze cursus had in 2021 4 deelnemers. In de cursus DigiVitaler, die recentelijk is toegevoegd aan het cursusaanbod, leren deelnemers wat digitale zorg is en hoe het werkt.
Cursussen Klik&Tik, DigiSterker en DigiVitaler


Meer cursussen en workshops

Naast deze drie cursussen, biedt de Bibliotheek ook andere leuke en nuttige cursussen en workshops aan waarin deelnemers op eigen tempo kunnen werken aan hun digitale vaardigheden.

Gemeente Aalten Gemeente Oude IJsselstreek Online
Cursus smartphone 8 deelnemers - -
Digitaal gezond de zomer in (workshops) - - 16 deelnemers
WhatsApp: Tips en tricks (workshop) 6 deelnemers - -
Wandelen met Google Maps (workshop) 10 deelnemers - -
Hulp bij de coronapas (spreekuur) 15 deelnemers 10 deelnemers -

Informatiepunt Digitale Overheid

Sinds de opening op 9 juni 2021, is het Informatiepunt Digitale Overheid veelvuldig bezocht. Hier kunnen bezoekers van de Bibliotheek terecht met vragen over de digitale overheid. Afgelopen jaar hebben de bibliotheekmedewerkers vooral veel hulp geboden met de app CoronaCheck en dit is niet onopgemerkt gebleven bij het Ministerie van VWS: Als dank voor de inzet bij de ondersteuning van het coronatoegangsbewijs, ontving de Bibliotheek een taart.

Informatiepunt Digitale Overheid

Digitaal Noaberschap

Het afgelopen jaar heeft de Bibliotheek Achterhoekse Poort samen met de Bibliotheek Oost-Achterhoek, de Bibliotheek Montferland en graafschapbibliotheken, deelgenomen aan het project Digitaal Noaberschap. Het doel van het project was dat de bewoners van de kleine kernen in de Achterhoek voldoende digitale vaardigheden ontwikkelen om zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen woonomgeving te functioneren. Het project richtte zich dan ook op de digitale vaardigheden op het gebied van Zorg, Wonen en Welzijn. Ondanks corona zijn er tijdens dit project veel nieuwe contacten gelegd en is er meer duidelijkheid ontstaan over de vraag naar en het aanbod van cursussen op het gebied van digitale vaardigheden. Helaas moesten de bijeenkomsten in 2021 steeds uitgesteld worden vanwege corona, maar komend jaar gaan vrijwilligers en een bibliotheekmedewerker cursussen van de Bibliotheek geven in de kleine kernen.

Digitaal Noaberschap

Voorkomen van laaggeletterdheid

Vorig artikel

Een leven lang leren

Volgend artikel